عکس/ محمدعلی شاه و همسرش در تبعید

عکس/ محمدعلی شاه و همسرش در تبعید
عکس زیر، محمدعلی شاه قاجار و همسرش ملکه جهان را در اودسای روسیه به هنگام تبعید نشان می‌دهد.

عکس/ محمدعلی شاه و همسرش در تبعید

عکس زیر، محمدعلی شاه قاجار و همسرش ملکه جهان را در اودسای روسیه به هنگام تبعید نشان می‌دهد.
عکس/ محمدعلی شاه و همسرش در تبعید

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...