محدودیت‌های واردات دارو تشدید می‌شود

محدودیت‌های واردات دارو تشدید می‌شود
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به محدود کردن سهم داروهای وارداتی در بازار دارویی ایران، به میزان واردات حداکثر 25 درصد در انتهای برنامه ششم توسعه، گفت: در بحث واردات اقلام مشابه تولید داخل، محدودیت‌ها وجود خواهد داشت و این اقدام فقط با لحاظ تعرفه میسر خواهد بود.

محدودیت‌های واردات دارو تشدید می‌شود

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به محدود کردن سهم داروهای وارداتی در بازار دارویی ایران، به میزان واردات حداکثر 25 درصد در انتهای برنامه ششم توسعه، گفت: در بحث واردات اقلام مشابه تولید داخل، محدودیت‌ها وجود خواهد داشت و این اقدام فقط با لحاظ تعرفه میسر خواهد بود.
محدودیت‌های واردات دارو تشدید می‌شود

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...