نباید به اسم اقتصاد مقاومتی محصولات دست چندم را به مردم داد

نباید به اسم اقتصاد مقاومتی محصولات دست چندم را به مردم داد

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت بخش دارو به دلیل منافع مالی گفت: ما اول از همه امین مردم هستیم و باید حواسمان باشد که عده‌ای به اسم اقتصاد مقاومتی نیایند و محصولات دست چندم را وارد بازار کنند.

نباید به اسم اقتصاد مقاومتی محصولات دست چندم را به مردم داد

(image)

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت بخش دارو به دلیل منافع مالی گفت: ما اول از همه امین مردم هستیم و باید حواسمان باشد که عده‌ای به اسم اقتصاد مقاومتی نیایند و محصولات دست چندم را وارد بازار کنند.
نباید به اسم اقتصاد مقاومتی محصولات دست چندم را به مردم داد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...