نشست کارشناسان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امشب در قم

نشست کارشناسان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امشب در قم

جلسه فعالان و کارشناسان مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی امشب، یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۹۵ بعد از نماز مغرب و عشاء در مدرسه علمیه شهید صدوقی شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

نشست کارشناسان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امشب در قم

(image)

جلسه فعالان و کارشناسان مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی امشب، یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۹۵ بعد از نماز مغرب و عشاء در مدرسه علمیه شهید صدوقی شهر مقدس قم برگزار می‌شود.
نشست کارشناسان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امشب در قم

بک لینک

ممکن است بپسندید...