نفت ایران ۶۱ هزار بشکه‌ بیشتر از سال قبل فروخت

نفت ایران ۶۱ هزار بشکه‌ بیشتر از سال قبل فروخت

جدیدترین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد، ایران در سال ۲۰۱۵ به طور متوسط ۳.۳۰۰ میلیون بشکه نفت در روز تولید کرده که این رقم به نسبت متوسط تولید سال ۲۰۱۴ از افزایش ۶۱ هزار بشکه‌ای برخوردار است.

نفت ایران ۶۱ هزار بشکه‌ بیشتر از سال قبل فروخت

(image)

جدیدترین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد، ایران در سال ۲۰۱۵ به طور متوسط ۳.۳۰۰ میلیون بشکه نفت در روز تولید کرده که این رقم به نسبت متوسط تولید سال ۲۰۱۴ از افزایش ۶۱ هزار بشکه‌ای برخوردار است.
نفت ایران ۶۱ هزار بشکه‌ بیشتر از سال قبل فروخت

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...