نوسازی صنایع معدنی از اولویت‌های استان مرکزی

نوسازی صنایع معدنی از اولویت‌های استان مرکزی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نوسازی صنایع معدنی و واحدهای فرآوری سنگ را یکی از اولویت‌های کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در راستای ایجاد شرایط تحقق منویات رهبری در حوزه اقتصاد برشمرد.

نوسازی صنایع معدنی از اولویت‌های استان مرکزی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نوسازی صنایع معدنی و واحدهای فرآوری سنگ را یکی از اولویت‌های کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در راستای ایجاد شرایط تحقق منویات رهبری در حوزه اقتصاد برشمرد.
نوسازی صنایع معدنی از اولویت‌های استان مرکزی

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...