پخش ماجرای زندگی شهید مجید شهریاری در «میراث مجید»

پخش ماجرای زندگی شهید مجید شهریاری در «میراث مجید»

«میراث مجید» مستندی درباره زندگی و فعالیت های علمی شهید مجید شهریاری از دانشمندان هسته ای کشورمان، یکشنبه ۱۵ فروردین از شبکه افق پخش می شود.

پخش ماجرای زندگی شهید مجید شهریاری در «میراث مجید»

(image)

«میراث مجید» مستندی درباره زندگی و فعالیت های علمی شهید مجید شهریاری از دانشمندان هسته ای کشورمان، یکشنبه ۱۵ فروردین از شبکه افق پخش می شود.
پخش ماجرای زندگی شهید مجید شهریاری در «میراث مجید»

ممکن است بپسندید...