پسران در تولد از دختران پیشی گرفتند/ روند کاهش جمعیت کشور روبه بهبود است

پسران در تولد از دختران پیشی گرفتند/ روند کاهش جمعیت کشور روبه بهبود است

طبق آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور، ولادت نوزادان پسر در سال۹۴ از دختران بیشتر بوده است.

پسران در تولد از دختران پیشی گرفتند/ روند کاهش جمعیت کشور روبه بهبود است

(image)

طبق آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور، ولادت نوزادان پسر در سال۹۴ از دختران بیشتر بوده است.
پسران در تولد از دختران پیشی گرفتند/ روند کاهش جمعیت کشور روبه بهبود است

ممکن است بپسندید...