«پول بابک زنجانی دست ضراب است»

«پول بابک زنجانی دست ضراب است»
عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفت: «رضا ضراب همکار و همدست و شریک بابک زنجانی است. از این رو وجود وی برای حل شدن پرونده بابک زنجانی ضروری است.»

«پول بابک زنجانی دست ضراب است»

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفت: «رضا ضراب همکار و همدست و شریک بابک زنجانی است. از این رو وجود وی برای حل شدن پرونده بابک زنجانی ضروری است.»
«پول بابک زنجانی دست ضراب است»

بک لینک

ممکن است بپسندید...