۱۳ بدر بچه‌های جهادی خراسان شمالی کنار کوخ نشینان/ آب و هوای شمال یا بیابان‌های سنجر! + عکس

۱۳ بدر بچه‌های جهادی خراسان شمالی کنار کوخ نشینان/ آب و هوای شمال یا بیابان‌های سنجر! + عکس

از مسئول گروه جهادی دانشجویان می پرسم تا کی اینجا هستید، چیزی از عید نمانده، با لبخند همیشگی‌اش می‌گوید: ان شاء‌الله ۱۳ بدر نیز همین جا کنار مستضعفان و کوخ نشینان خواهیم بود.

۱۳ بدر بچه‌های جهادی خراسان شمالی کنار کوخ نشینان/ آب و هوای شمال یا بیابان‌های سنجر! + عکس

(image)

از مسئول گروه جهادی دانشجویان می پرسم تا کی اینجا هستید، چیزی از عید نمانده، با لبخند همیشگی‌اش می‌گوید: ان شاء‌الله ۱۳ بدر نیز همین جا کنار مستضعفان و کوخ نشینان خواهیم بود.
۱۳ بدر بچه‌های جهادی خراسان شمالی کنار کوخ نشینان/ آب و هوای شمال یا بیابان‌های سنجر! + عکس

بک لینک

ممکن است بپسندید...