آمادگی اتریش برای خرید قطعات خودرو از ایران

آمادگی اتریش برای خرید قطعات خودرو از ایران
دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: در سفر هیات تجاری ایران به اتریش صنعتگران این کشور آمادگی خود را برای خرید قطعات خودرو از ایران اعلام کردند.

آمادگی اتریش برای خرید قطعات خودرو از ایران

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: در سفر هیات تجاری ایران به اتریش صنعتگران این کشور آمادگی خود را برای خرید قطعات خودرو از ایران اعلام کردند.
آمادگی اتریش برای خرید قطعات خودرو از ایران

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...