اثر نقاشان ایرانی درباره فلسطین +تصویر

اثر نقاشان ایرانی درباره فلسطین +تصویر

«مصطفی گودرزی» برای همدردی با مردم فلسطین اثری با موضوع انتظار نقاشی کرده که در این اثر، حمله کلاغ‌ها به لانه پرندگان را به تصویر کشیده شده و مادری که به کودکش نوید پیروزی می‌دهد.

اثر نقاشان ایرانی درباره فلسطین +تصویر

(image)

«مصطفی گودرزی» برای همدردی با مردم فلسطین اثری با موضوع انتظار نقاشی کرده که در این اثر، حمله کلاغ‌ها به لانه پرندگان را به تصویر کشیده شده و مادری که به کودکش نوید پیروزی می‌دهد.
اثر نقاشان ایرانی درباره فلسطین +تصویر

بک لینک

ممکن است بپسندید...