ارثیه پدر، برای دختر دردسرساز شد

ارثیه پدر، برای دختر دردسرساز شد
مردی به خاطر ارثیه پدری، با داماد و دخترش به خانه خواهرش حمله کرد و وی را تا حد مرگ کتک زد. وقتی زن بی‌هوش با آمبولانس اورژانس به بیمارستان انتقال یافت، بررسی‌های قضایی و پلیسی ویژه‌ای کلید خورد.

ارثیه پدر، برای دختر دردسرساز شد

مردی به خاطر ارثیه پدری، با داماد و دخترش به خانه خواهرش حمله کرد و وی را تا حد مرگ کتک زد. وقتی زن بی‌هوش با آمبولانس اورژانس به بیمارستان انتقال یافت، بررسی‌های قضایی و پلیسی ویژه‌ای کلید خورد.
ارثیه پدر، برای دختر دردسرساز شد

بک لینک

ممکن است بپسندید...