استقبال کشورهای همسایه از جشنواره ملی سلول‌های بنیادی

استقبال کشورهای همسایه از جشنواره ملی سلول‌های بنیادی
با توجه به برگزاری نخستین جشنواره ملی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی برای نخستین بار در کشورمان، استقبال متقاضیان حضور در این رویداد از کشورهای همسایه چشمگیر است.

استقبال کشورهای همسایه از جشنواره ملی سلول‌های بنیادی

با توجه به برگزاری نخستین جشنواره ملی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی برای نخستین بار در کشورمان، استقبال متقاضیان حضور در این رویداد از کشورهای همسایه چشمگیر است.
استقبال کشورهای همسایه از جشنواره ملی سلول‌های بنیادی

بک لینک

ممکن است بپسندید...