انفعال ایران، عهدشکنی طرف مقابل را در اجرای برجام به‌دنبال دارد/ مجلس پیگیر اجرای قانون باشد

انفعال ایران، عهدشکنی طرف مقابل را در اجرای برجام به‌دنبال دارد/ مجلس پیگیر اجرای قانون باشد

یک کارشناس مسائل هسته ای گفت: اگر طرف آمریکایی برداشت کند ایران در خصوص برجام منفعل عمل می کند، حتما این عهدشکنی ها ادامه خواهد یافت. مسئولین باید حساسیت نسبت به عدم اجرای تعهدات را به صورت صریح نشان دهند.

انفعال ایران، عهدشکنی طرف مقابل را در اجرای برجام به‌دنبال دارد/ مجلس پیگیر اجرای قانون باشد

(image)

یک کارشناس مسائل هسته ای گفت: اگر طرف آمریکایی برداشت کند ایران در خصوص برجام منفعل عمل می کند، حتما این عهدشکنی ها ادامه خواهد یافت. مسئولین باید حساسیت نسبت به عدم اجرای تعهدات را به صورت صریح نشان دهند.
انفعال ایران، عهدشکنی طرف مقابل را در اجرای برجام به‌دنبال دارد/ مجلس پیگیر اجرای قانون باشد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...