بازدید ۱۰۰ میلیونی ایرانی‌ها از مراکز گردشگری در نوروز/ کاهش سفر ایرانی‌ها به امارات و ترکیه

بازدید ۱۰۰ میلیونی ایرانی‌ها از مراکز گردشگری در نوروز/ کاهش سفر ایرانی‌ها به امارات و ترکیه

معاون گردشگری میراث فرهنگی با اشاره به بازدید ۱۰۰ میلیونی ایرانی‌ها از مراکز گردشگری در ایام نوروز از کاهش پرواز مسافران ایرانی در این ایام به امارات و ترکیه خبر داد و گفت: در نوروز ۱۴۲ مرکز اقامتی، دفاتر آژانس و واحد پذیرایی به دلیل تخلف تعطیل شدند.

بازدید ۱۰۰ میلیونی ایرانی‌ها از مراکز گردشگری در نوروز/ کاهش سفر ایرانی‌ها به امارات و ترکیه

(image)

معاون گردشگری میراث فرهنگی با اشاره به بازدید ۱۰۰ میلیونی ایرانی‌ها از مراکز گردشگری در ایام نوروز از کاهش پرواز مسافران ایرانی در این ایام به امارات و ترکیه خبر داد و گفت: در نوروز ۱۴۲ مرکز اقامتی، دفاتر آژانس و واحد پذیرایی به دلیل تخلف تعطیل شدند.
بازدید ۱۰۰ میلیونی ایرانی‌ها از مراکز گردشگری در نوروز/ کاهش سفر ایرانی‌ها به امارات و ترکیه

بک لینک

ممکن است بپسندید...