برانکو: مهم‌تر‌ین مساله نتایج خودمان است نه دیگران/ وضعیت عالیشاه برای داربی مشخص نیست

برانکو: مهم‌تر‌ین مساله نتایج خودمان است نه دیگران/ وضعیت عالیشاه برای داربی مشخص نیست
سرمربی تیم فو‌تبا‌ل پر‌سپولیس تهران می‌گوید مهم‌تر‌ین موضوع در خصوص این تیم نتایج پر‌سپولیس است و نه سایر تیم‌ها.

برانکو: مهم‌تر‌ین مساله نتایج خودمان است نه دیگران/ وضعیت عالیشاه برای داربی مشخص نیست

سرمربی تیم فو‌تبا‌ل پر‌سپولیس تهران می‌گوید مهم‌تر‌ین موضوع در خصوص این تیم نتایج پر‌سپولیس است و نه سایر تیم‌ها.
برانکو: مهم‌تر‌ین مساله نتایج خودمان است نه دیگران/ وضعیت عالیشاه برای داربی مشخص نیست

بک لینک

ممکن است بپسندید...