تأیید معضل «توالت» در کشور، از نظر معاون آخوندی

تأیید معضل «توالت» در کشور، از نظر معاون آخوندی

معاون وزیر راه با اشاره به معضل «سرویس‌ بهداشتی» در جاده‌های کشور گفت: متأسفانه در زمینه سرویس بهداشتی در کشور کار مطلوبی انجام نشده است که دلیل آن هم همان پراکندگی صدور مجوزها است، زیرا نهادها و سازمان‌های کشور زیر بلیط یک دستگاه نمی‌روند.

تأیید معضل «توالت» در کشور، از نظر معاون آخوندی

(image)

معاون وزیر راه با اشاره به معضل «سرویس‌ بهداشتی» در جاده‌های کشور گفت: متأسفانه در زمینه سرویس بهداشتی در کشور کار مطلوبی انجام نشده است که دلیل آن هم همان پراکندگی صدور مجوزها است، زیرا نهادها و سازمان‌های کشور زیر بلیط یک دستگاه نمی‌روند.
تأیید معضل «توالت» در کشور، از نظر معاون آخوندی

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...