تحویل «ناهید 1» به عرصه فضایی کشور

تحویل «ناهید 1» به عرصه فضایی کشور
سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران اظهار امیدواری کرد که در سال 95 ماهواره «ناهید یک» به عنوان اولین محصول ماهواره‌ای آماده پرتاب پژوهشگاه فضایی ایران به عرصه فضایی کشور تحویل داده شود.

تحویل «ناهید 1» به عرصه فضایی کشور

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران اظهار امیدواری کرد که در سال 95 ماهواره «ناهید یک» به عنوان اولین محصول ماهواره‌ای آماده پرتاب پژوهشگاه فضایی ایران به عرصه فضایی کشور تحویل داده شود.
تحویل «ناهید 1» به عرصه فضایی کشور

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...