تذکر به جنتی در مورد سرمقاله روزنامه آفتاب یزد

تذکر به جنتی در مورد سرمقاله روزنامه آفتاب یزد

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرمقاله امروز آفتاب یزد را خلاف واقع خواند و خواستار رسیدگی وزارت ارشاد به عملکرد این روزنامه شد.

تذکر به جنتی در مورد سرمقاله روزنامه آفتاب یزد

(image)

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرمقاله امروز آفتاب یزد را خلاف واقع خواند و خواستار رسیدگی وزارت ارشاد به عملکرد این روزنامه شد.
تذکر به جنتی در مورد سرمقاله روزنامه آفتاب یزد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...