تشکیل قرارگاه جهادی در مترو تهران

تشکیل قرارگاه جهادی در مترو تهران

شرکت بهره برداری مترو تهران در اجرای رهنمود رهبر انقلاب و نامگذاری سال جاری به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» قرارگاه جهادی با نام و یاد دانشمند شهید «کاظمی آشتیانی» تشکیل داده است.

تشکیل قرارگاه جهادی در مترو تهران

(image)

شرکت بهره برداری مترو تهران در اجرای رهنمود رهبر انقلاب و نامگذاری سال جاری به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» قرارگاه جهادی با نام و یاد دانشمند شهید «کاظمی آشتیانی» تشکیل داده است.
تشکیل قرارگاه جهادی در مترو تهران

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...