جزئیات تکمیلی از همکاری پژو و ایران‌خودرو

جزئیات تکمیلی از همکاری پژو و ایران‌خودرو
یک مقام ارشد پژو درباره همکاری این خودروساز فرانسوی با ایران‌خودرو توضیحاتی ارائه کرد و گفت: درمورد تولید خودروهای مشترک هنوز گفت‌و‌گوها ادامه دارد و این احتمال وجود دارد که خودروهای دیگری به این بخش اضافه شود. کارخانه مشترک بین دو مجموعه پژو و ایران‌خودرو قبل از تابستان سال 95 فعالیت خود را آغاز می‌کند.

جزئیات تکمیلی از همکاری پژو و ایران‌خودرو

یک مقام ارشد پژو درباره همکاری این خودروساز فرانسوی با ایران‌خودرو توضیحاتی ارائه کرد و گفت: درمورد تولید خودروهای مشترک هنوز گفت‌و‌گوها ادامه دارد و این احتمال وجود دارد که خودروهای دیگری به این بخش اضافه شود. کارخانه مشترک بین دو مجموعه پژو و ایران‌خودرو قبل از تابستان سال 95 فعالیت خود را آغاز می‌کند.
جزئیات تکمیلی از همکاری پژو و ایران‌خودرو

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...