دامداران فعلاً دام جدید خریداری نکنند

دامداران فعلاً دام جدید خریداری نکنند
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان در مواجهه با شیوع تب‌برفکی در شهرستان‌های زنجان به دامداران تأکید کرد تا فروکش کردن کامل، از خرید دام جدید خودداری کنند.

دامداران فعلاً دام جدید خریداری نکنند

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان در مواجهه با شیوع تب‌برفکی در شهرستان‌های زنجان به دامداران تأکید کرد تا فروکش کردن کامل، از خرید دام جدید خودداری کنند.
دامداران فعلاً دام جدید خریداری نکنند

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...