دانشگاه امام صادق(ع) از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تقدیر کرد

دانشگاه امام صادق(ع) از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تقدیر کرد

دانشگاه امام صادق(ع) از همکاری متعهدانه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در قالب هجرت جهادی «قطعه ای از بهشت» روستای گلدره تقدیر کرد.

دانشگاه امام صادق(ع) از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تقدیر کرد

(image)

دانشگاه امام صادق(ع) از همکاری متعهدانه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در قالب هجرت جهادی «قطعه ای از بهشت» روستای گلدره تقدیر کرد.
دانشگاه امام صادق(ع) از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام تقدیر کرد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...