رونق تولید داخلی نیازمند حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان است

رونق تولید داخلی نیازمند حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان است
رئیس جهاد دانشگاهی واحد کردستان گفت: برای رونق تولید داخلی و کاهش رکود، لازم است دولت از تولیدکنندگان حمایت جدی و موثر کند.

رونق تولید داخلی نیازمند حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان است

رئیس جهاد دانشگاهی واحد کردستان گفت: برای رونق تولید داخلی و کاهش رکود، لازم است دولت از تولیدکنندگان حمایت جدی و موثر کند.
رونق تولید داخلی نیازمند حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان است

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...