زیر ساخت‌های آمریکا به ویژه ورزشگاه‌ها، تونل‌ها، نیروگاه‌های برق و سد‌ها به راحتی هک می‌شوند

زیر ساخت‌های آمریکا به ویژه ورزشگاه‌ها، تونل‌ها، نیروگاه‌های برق و سد‌ها به راحتی هک می‌شوند

شبکه خبری آمریکایی از نگرانی مقام‌های این کشور نسبت به رخنه اینترنتی و حملات سایبری کشورهای متخاصم به زیر ساخت‌های آسیب پذیر آمریکا خبر داد.

زیر ساخت‌های آمریکا به ویژه ورزشگاه‌ها، تونل‌ها، نیروگاه‌های برق و سد‌ها به راحتی هک می‌شوند

(image)

شبکه خبری آمریکایی از نگرانی مقام‌های این کشور نسبت به رخنه اینترنتی و حملات سایبری کشورهای متخاصم به زیر ساخت‌های آسیب پذیر آمریکا خبر داد.
زیر ساخت‌های آمریکا به ویژه ورزشگاه‌ها، تونل‌ها، نیروگاه‌های برق و سد‌ها به راحتی هک می‌شوند

بک لینک

ممکن است بپسندید...