سخاوت بلوط ، قساوت تبر

سخاوت بلوط ، قساوت تبر
زیبایی طبیعت ایلام که مدیون کهن‌درخت زاگرس است بعد از حضور مردم در دامن این موهبت خدادادی خدشه‌دار می‌شود.

سخاوت بلوط ، قساوت تبر

زیبایی طبیعت ایلام که مدیون کهن‌درخت زاگرس است بعد از حضور مردم در دامن این موهبت خدادادی خدشه‌دار می‌شود.
سخاوت بلوط ، قساوت تبر

بک لینک

ممکن است بپسندید...