شهر فرشتگان سپیدپوش

شهر فرشتگان سپیدپوش
از اصفهان که به سمت شرق بروید، شهری با قدمت چند هزار ساله در آستانه کویر در انتظار شماست؛ شهری با اصالت که به شن‎زار، سازه‏‌های خاکی و خشتی و اصالت پوشش زنانش مشهور است.PARAPARA«ورزنه» را بیشتر با رنگ چادر زنانش می‎شناسد؛ شهری که زنانش چادرهای سفید هزارساله‎شان را فراموش نکرده‌‏اند، آن را از مادران‎شان به ارث برده‌‏اند و هنوز با چادرهای سراسر سفید در کوی و برزن حاضر می‌‏شوند و با قدم زدن در این شهر می‌‏توان این «فرشتگان سپیدپوش» را ملاقات کرد.PARA

شهر فرشتگان سپیدپوش

از اصفهان که به سمت شرق بروید، شهری با قدمت چند هزار ساله در آستانه کویر در انتظار شماست؛ شهری با اصالت که به شن‎زار، سازه‏‌های خاکی و خشتی و اصالت پوشش زنانش مشهور است.PARAPARA«ورزنه» را بیشتر با رنگ چادر زنانش می‎شناسد؛ شهری که زنانش چادرهای سفید هزارساله‎شان را فراموش نکرده‌‏اند، آن را از مادران‎شان به ارث برده‌‏اند و هنوز با چادرهای سراسر سفید در کوی و برزن حاضر می‌‏شوند و با قدم زدن در این شهر می‌‏توان این «فرشتگان سپیدپوش» را ملاقات کرد.PARA
شهر فرشتگان سپیدپوش

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...