«ضراب» می‌خواست در آمریکا بازداشت شود

«ضراب» می‌خواست در آمریکا بازداشت شود
رضا ضراب، تاجر معروف ایرانی که چندی پیش دستگیری او در ترکیه تیتر خبرها شد، همکاری نزدیکی با بابک زنجانی در انجام معاملات داشته است. ضراب امروز در زندان است. چند روز پیش در آمریکا و در ایالت فلوریدا به اتهام پولشویی بازداشت شد. حال سؤال اینجاست که آیا دستگیری ضراب در آمریکا، تاثیری بر پرونده زنجانی در ایران خواهد داشت؟ آن هم در شرایطی که دو کشور توافقنامه‌ای مبنی بر همکاری‌های حقوقی یا استرداد مجرمان به امضا نرسانده‌اند.

«ضراب» می‌خواست در آمریکا بازداشت شود

رضا ضراب، تاجر معروف ایرانی که چندی پیش دستگیری او در ترکیه تیتر خبرها شد، همکاری نزدیکی با بابک زنجانی در انجام معاملات داشته است. ضراب امروز در زندان است. چند روز پیش در آمریکا و در ایالت فلوریدا به اتهام پولشویی بازداشت شد. حال سؤال اینجاست که آیا دستگیری ضراب در آمریکا، تاثیری بر پرونده زنجانی در ایران خواهد داشت؟ آن هم در شرایطی که دو کشور توافقنامه‌ای مبنی بر همکاری‌های حقوقی یا استرداد مجرمان به امضا نرسانده‌اند.
«ضراب» می‌خواست در آمریکا بازداشت شود

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...