عبور هواپیماهای شرکت ماهان از فضای عربستان ممنوع شد

عبور هواپیماهای شرکت ماهان از فضای عربستان ممنوع شد

عربستان سعودی پرواز هواپیماهای شرکت ماهان به این کشور و عبور از حریم هوایی آن را ممنوع اعلام کرد.

عبور هواپیماهای شرکت ماهان از فضای عربستان ممنوع شد

(image)

عربستان سعودی پرواز هواپیماهای شرکت ماهان به این کشور و عبور از حریم هوایی آن را ممنوع اعلام کرد.
عبور هواپیماهای شرکت ماهان از فضای عربستان ممنوع شد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...