نتیجه حرف‌های مسئولان بی اعتمادی مردم نسبت به آمارهایشان شده است/ متاسفانه روز به روز از استقلال در حوزه اقتصاد دور می‌شویم

نتیجه حرف‌های مسئولان بی اعتمادی مردم نسبت به آمارهایشان شده است/ متاسفانه روز به روز از استقلال در حوزه اقتصاد دور می‌شویم

یک اقتصاددان گفت: متاسفانه نتیجه حرف هایی که مسئولان می زنند آن شده که دیگر هیچ کس آمارهایشان را باور نمی کند.

نتیجه حرف‌های مسئولان بی اعتمادی مردم نسبت به آمارهایشان شده است/ متاسفانه روز به روز از استقلال در حوزه اقتصاد دور می‌شویم

(image)

یک اقتصاددان گفت: متاسفانه نتیجه حرف هایی که مسئولان می زنند آن شده که دیگر هیچ کس آمارهایشان را باور نمی کند.
نتیجه حرف‌های مسئولان بی اعتمادی مردم نسبت به آمارهایشان شده است/ متاسفانه روز به روز از استقلال در حوزه اقتصاد دور می‌شویم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...