وضعیت زنان بازگشته از یک کمپ جنجالی

وضعیت زنان بازگشته از یک کمپ جنجالی
خبری که آمد کوتاه بود و تکان‌دهنده؛ وضعیت کمپ شفق خوب نیست. زنانی که بعد از گذراندن دوران سه تا پنج‌ماهه از شفق آزاد شده بودند در پی تماس‌های مکرر اعلام کردند که می‌خواهند حقایقی را از وضعیت آنجا بازگو کنند. به گفته چندین زن که به‌تازگی از شفق آزاد شده بودند، شرایط نابسامان بهداشتی کمپ شفق، تنبیه بدنی، کمبود غذا و دارو، باعث وخیم شدن هرچه بیشتر اوضاع زنان شده بود.

وضعیت زنان بازگشته از یک کمپ جنجالی

خبری که آمد کوتاه بود و تکان‌دهنده؛ وضعیت کمپ شفق خوب نیست. زنانی که بعد از گذراندن دوران سه تا پنج‌ماهه از شفق آزاد شده بودند در پی تماس‌های مکرر اعلام کردند که می‌خواهند حقایقی را از وضعیت آنجا بازگو کنند. به گفته چندین زن که به‌تازگی از شفق آزاد شده بودند، شرایط نابسامان بهداشتی کمپ شفق، تنبیه بدنی، کمبود غذا و دارو، باعث وخیم شدن هرچه بیشتر اوضاع زنان شده بود.
وضعیت زنان بازگشته از یک کمپ جنجالی

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...