پشت پرده یک فضاسازی غیرواقعی با یک خبر

پشت پرده یک فضاسازی غیرواقعی با یک خبر
انتشار خبری از زبان محمود احمدی‌نژاد با عنوان « ان شاء الله 96 همدیگر را خواهیم دید» در برخی از رسانه‌ها تفاسیری از حضور رئیس جمهور پیشین در انتخابات ریاست جمهوری آینده بوجود آورده اما اصل ماجرا و ریشه خبر چیست؟

پشت پرده یک فضاسازی غیرواقعی با یک خبر

انتشار خبری از زبان محمود احمدی‌نژاد با عنوان « ان شاء الله 96 همدیگر را خواهیم دید» در برخی از رسانه‌ها تفاسیری از حضور رئیس جمهور پیشین در انتخابات ریاست جمهوری آینده بوجود آورده اما اصل ماجرا و ریشه خبر چیست؟
پشت پرده یک فضاسازی غیرواقعی با یک خبر

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...