پنتاگون: آمریکا ۲ زندانی گوانتانامو را به سنگال منتقل کرد

پنتاگون: آمریکا ۲ زندانی گوانتانامو را به سنگال منتقل کرد

مقامات پنتاگون خبر دادند که آمریکا ۲ زندانی لیبیایی زندان گوانتانامو را به زندان سنگال منتقل کرده اند.

پنتاگون: آمریکا ۲ زندانی گوانتانامو را به سنگال منتقل کرد

(image)

مقامات پنتاگون خبر دادند که آمریکا ۲ زندانی لیبیایی زندان گوانتانامو را به زندان سنگال منتقل کرده اند.
پنتاگون: آمریکا ۲ زندانی گوانتانامو را به سنگال منتقل کرد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...