چاقوی آمریکایی برعکس می‌برد

چاقوی آمریکایی برعکس می‌برد
وزیر خزانه‌داری آمریکا به تازگی با ضروری شمردن تحریم‌ها برای مقابله با تهدیدهایی که منافع این کشور را به خطر می‌اندازند، هشدار داد توسل بیش از اندازه به این ابزار نفوذ اقتصادی جهانی آمریکا را تضعیف خواهد کرد؛ از این رو اگر این مجازات‌ها موفق به تغییر رفتار طرف مقابل شوند باید به تدریج تسهیل شوند.

چاقوی آمریکایی برعکس می‌برد

وزیر خزانه‌داری آمریکا به تازگی با ضروری شمردن تحریم‌ها برای مقابله با تهدیدهایی که منافع این کشور را به خطر می‌اندازند، هشدار داد توسل بیش از اندازه به این ابزار نفوذ اقتصادی جهانی آمریکا را تضعیف خواهد کرد؛ از این رو اگر این مجازات‌ها موفق به تغییر رفتار طرف مقابل شوند باید به تدریج تسهیل شوند.
چاقوی آمریکایی برعکس می‌برد

بک لینک

ممکن است بپسندید...