کارگاه «تربیت کودکان ویژه بانوان» دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار می‌شود

کارگاه «تربیت کودکان ویژه بانوان» دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار می‌شود

رئیس اداره فرهنگی و فوق‌برنامه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: کارگاه آموزشی «تربیت کودکان ویژه بانوان» دانشگاه علوم پزشکی اهواز به مدت دو روز برگزار می‌شود.

کارگاه «تربیت کودکان ویژه بانوان» دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار می‌شود

(image)

رئیس اداره فرهنگی و فوق‌برنامه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: کارگاه آموزشی «تربیت کودکان ویژه بانوان» دانشگاه علوم پزشکی اهواز به مدت دو روز برگزار می‌شود.
کارگاه «تربیت کودکان ویژه بانوان» دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار می‌شود

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...