آخرین وضعیت کیارستمی از زبان تیم معالج

آخرین وضعیت کیارستمی از زبان تیم معالج
تیم معالج عباس کیارستمی در جدیدترین اطلاعیه‌، وضعیت جسمی این هنرمند را که این روزها در بیمارستان بستری است، اعلام کرد.

آخرین وضعیت کیارستمی از زبان تیم معالج

تیم معالج عباس کیارستمی در جدیدترین اطلاعیه‌، وضعیت جسمی این هنرمند را که این روزها در بیمارستان بستری است، اعلام کرد.
آخرین وضعیت کیارستمی از زبان تیم معالج

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...