آرایش سیاسی مجلس دهم را انتخابات هیأت رئیسه آن مشخص خواهد کرد

آرایش سیاسی مجلس دهم را انتخابات هیأت رئیسه آن مشخص خواهد کرد
نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، گفت: آرایش سیاسی مجلس دهم در جریان انتخابات هیأت رئیسه آن مشخص خواهد شد و از حالا نمی‌توان در این زمینه اظهار نظر قطعی کرد.

آرایش سیاسی مجلس دهم را انتخابات هیأت رئیسه آن مشخص خواهد کرد

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، گفت: آرایش سیاسی مجلس دهم در جریان انتخابات هیأت رئیسه آن مشخص خواهد شد و از حالا نمی‌توان در این زمینه اظهار نظر قطعی کرد.
آرایش سیاسی مجلس دهم را انتخابات هیأت رئیسه آن مشخص خواهد کرد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...