اعطای بیش از 35 هزار ملاقات به مددجویان اوین

اعطای بیش از 35 هزار ملاقات به مددجویان اوین
بیش از ۳۵ هزار مورد ملاقات به مددجویان بازداشتگاه اوین در سال ۱۳۹۴ اعطا شده است.

اعطای بیش از 35 هزار ملاقات به مددجویان اوین

بیش از ۳۵ هزار مورد ملاقات به مددجویان بازداشتگاه اوین در سال ۱۳۹۴ اعطا شده است.
اعطای بیش از 35 هزار ملاقات به مددجویان اوین

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...