افزایش سرویس دهی در خط مترو فرودگاه مهرآباد

افزایش سرویس دهی در خط مترو فرودگاه مهرآباد

خط مترو فرودگاه مهرآباد تهران با افزایش ساعت سرویس دهی و کاهش فاصله گذر قطار‌ها، سطح خدمات خود به مسافران را ارتقا داد.

افزایش سرویس دهی در خط مترو فرودگاه مهرآباد

(image)

خط مترو فرودگاه مهرآباد تهران با افزایش ساعت سرویس دهی و کاهش فاصله گذر قطار‌ها، سطح خدمات خود به مسافران را ارتقا داد.
افزایش سرویس دهی در خط مترو فرودگاه مهرآباد

بک لینک

ممکن است بپسندید...