اقدام شهرداری تهران برای مقابله با ترافیک و کاهش آلودگی هوا

اقدام شهرداری تهران برای مقابله با ترافیک و کاهش آلودگی هوا

مدير حمل و نقل پاك معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران از ورود ۲ هزار دوچرخه آلمانی تا دو هفته‌ آینده خبر داد.

اقدام شهرداری تهران برای مقابله با ترافیک و کاهش آلودگی هوا

(image)

مدير حمل و نقل پاك معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران از ورود ۲ هزار دوچرخه آلمانی تا دو هفته‌ آینده خبر داد.
اقدام شهرداری تهران برای مقابله با ترافیک و کاهش آلودگی هوا

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...