انجام ۵۹۲ ماموریت پایگاه‌های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در طرح سلامت نوروز ۹۵

انجام ۵۹۲ ماموریت پایگاه‌های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در طرح سلامت نوروز ۹۵

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گناباد گفت: همزمان با اجرای طرح سلامت نوروزی اورژانس، ۵۹۲ ماموریت توسط پایگاه‌های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد.

انجام ۵۹۲ ماموریت پایگاه‌های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در طرح سلامت نوروز ۹۵

(image)

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گناباد گفت: همزمان با اجرای طرح سلامت نوروزی اورژانس، ۵۹۲ ماموریت توسط پایگاه‌های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد.
انجام ۵۹۲ ماموریت پایگاه‌های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در طرح سلامت نوروز ۹۵

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...