بازیگر پیشکسوت: سینمای ما با خواسته‌های رهبری فاصله دارد

بازیگر پیشکسوت: سینمای ما با خواسته‌های رهبری فاصله دارد

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت: این اوضاع و احوالی که در عرصه‌های سینما و همچنین سریال‌سازی ما هست، با خواسته‌های رهبر انقلاب خیلی فاصله دارد.

بازیگر پیشکسوت: سینمای ما با خواسته‌های رهبری فاصله دارد

(image)

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت: این اوضاع و احوالی که در عرصه‌های سینما و همچنین سریال‌سازی ما هست، با خواسته‌های رهبر انقلاب خیلی فاصله دارد.
بازیگر پیشکسوت: سینمای ما با خواسته‌های رهبری فاصله دارد

بک لینک

ممکن است بپسندید...