باید از فرصت ایجاد شده در کشور نهایت استفاده را ببریم

باید از فرصت ایجاد شده در کشور نهایت استفاده را ببریم
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز باید از فرصت ایجاد شده در کشور نهایت استفاده را ببریم، گفت: امروز فرصتی برای کشور ایجاد شده است و دنیا به این نتیجه رسیده که می‌تواند با ایران روبرو شود و همکاری کند. در این شرایط هر کس که در توسعه آینده ایران اخلال ایجاد کند باید در مقابل این نسل و نسل بعدی پاسخگو باشد.

باید از فرصت ایجاد شده در کشور نهایت استفاده را ببریم

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز باید از فرصت ایجاد شده در کشور نهایت استفاده را ببریم، گفت: امروز فرصتی برای کشور ایجاد شده است و دنیا به این نتیجه رسیده که می‌تواند با ایران روبرو شود و همکاری کند. در این شرایط هر کس که در توسعه آینده ایران اخلال ایجاد کند باید در مقابل این نسل و نسل بعدی پاسخگو باشد.
باید از فرصت ایجاد شده در کشور نهایت استفاده را ببریم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...