تحقق اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم و مسئولان را می‌طلبد

تحقق اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم و مسئولان را می‌طلبد

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های خراسان رضوی با تاکید بر این‌که تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت مردم و مسئولان را می‌طلبد، گفت: امروز شاهدیم که نه تنها دولت که مردم نیز تنها در حرف از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گویند و هیچ تلاشی در جهت افزایش توان تولید داخلی نمی‌کنند.

تحقق اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم و مسئولان را می‌طلبد

(image)

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های خراسان رضوی با تاکید بر این‌که تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت مردم و مسئولان را می‌طلبد، گفت: امروز شاهدیم که نه تنها دولت که مردم نیز تنها در حرف از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گویند و هیچ تلاشی در جهت افزایش توان تولید داخلی نمی‌کنند.
تحقق اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم و مسئولان را می‌طلبد

بک لینک

ممکن است بپسندید...