تفرقه انگیزی برای انقلاب سم است/ عضو هیچ جناحی نیستم

تفرقه انگیزی برای انقلاب سم است/ عضو هیچ جناحی نیستم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وفاداران به نظام را فرزندان انقلاب می‌دانم و حاضرم با همه‌ جناح‌ها در راستای تقویت نظام همکاری کنم.

تفرقه انگیزی برای انقلاب سم است/ عضو هیچ جناحی نیستم

(image)

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وفاداران به نظام را فرزندان انقلاب می‌دانم و حاضرم با همه‌ جناح‌ها در راستای تقویت نظام همکاری کنم.
تفرقه انگیزی برای انقلاب سم است/ عضو هیچ جناحی نیستم

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...