توافق ارمنستان و آذربایجان برای توقف درگیری

توافق ارمنستان و آذربایجان برای توقف درگیری
“وزارت دفاع قره‌باغ” اعلام کرد که ارمنستان و آذربایجان به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها در این منطقه متشنج دست یافتند.

توافق ارمنستان و آذربایجان برای توقف درگیری

“وزارت دفاع قره‌باغ” اعلام کرد که ارمنستان و آذربایجان به توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها در این منطقه متشنج دست یافتند.
توافق ارمنستان و آذربایجان برای توقف درگیری

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...