توفان فولکس واگن در بازار خودروی ایران

توفان فولکس واگن در بازار خودروی ایران
علی ماجدی، سفیر ایران در آلمان اعلام کرده که قرارداد فولکس واگن به‌زودی با خودروسازان ایرانی به امضا می‌رسد؛ خبری که زمزمه‌هایش هم گرد و خاک ایجاد می‌کند، چه رسد به اجرایش.

توفان فولکس واگن در بازار خودروی ایران

علی ماجدی، سفیر ایران در آلمان اعلام کرده که قرارداد فولکس واگن به‌زودی با خودروسازان ایرانی به امضا می‌رسد؛ خبری که زمزمه‌هایش هم گرد و خاک ایجاد می‌کند، چه رسد به اجرایش.
توفان فولکس واگن در بازار خودروی ایران

بک لینک

ممکن است بپسندید...