حضور یکی از برجسته‌ترین دانشمندان مهندسی مکانیک جهان در ایران

حضور یکی از برجسته‌ترین دانشمندان مهندسی مکانیک جهان در ایران
مسئول دبیرخانه بیست و چهارمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران از ارائه 800 مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی طی سه روز برگزاری این همایش در دانشگاه یزد خبر داد.

حضور یکی از برجسته‌ترین دانشمندان مهندسی مکانیک جهان در ایران

مسئول دبیرخانه بیست و چهارمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران از ارائه 800 مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی طی سه روز برگزاری این همایش در دانشگاه یزد خبر داد.
حضور یکی از برجسته‌ترین دانشمندان مهندسی مکانیک جهان در ایران

بک لینک

ممکن است بپسندید...