دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات داور کنفرانس بین المللی شد

دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات داور کنفرانس بین المللی شد

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای، گرایش راکتور واحد علوم و تحقیقات به عنوان داور چهارمین کنفرانس بین المللی “مهندسی قابلیت اطمینان” (IREC۲۰۱۶) انتخاب شد.

دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات داور کنفرانس بین المللی شد

(image)

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای، گرایش راکتور واحد علوم و تحقیقات به عنوان داور چهارمین کنفرانس بین المللی “مهندسی قابلیت اطمینان” (IREC۲۰۱۶) انتخاب شد.
دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات داور کنفرانس بین المللی شد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...